17359415_1338676609528598_75777686839932

Vùng trồng Ngưu Tất

O.K.B triển khai vùng trồng Ngưu Tất theo tiêu chuẩn GACP - WHO trên địa bàn tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình với diện tích 50 hecta.

Để đảm bảo Dược liệu Ngưu Tất đạt tiêu chuẩn dược liệu sạch công ty đã đầu tư hệ thống sấy nhiệt sạch với công suất 20-25 tấn tươi/ 1 ngày.

Công ty O.K.B đã xây dưng được hệ thống các vùng trồng ở trong nước và liên kết với các vùng canh tác dược liệu ở nước ngoài để có một nguồn cung cấp dược liệu ổn định, chất lượng và an toàn mà không phá hủy hệ đa dạng sinh học của Việt Nam.

 

Hiện tại công ty có 09 vùng trồng trên địa bàn cả nước như : Nam Định, Thái Bình, Kontum, Gia Lai, Phú Yên, Đak Nông, Bình Thuận, Đồng Tháp, Cần Giờ trồng các loại dược liệu phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương.

celandine.png